In Sint-Michielsgestel heeft de gemeente het woningbouwbeleid aan projectontwikkelaars en de vrije markt overgelaten. Met als gevolg dat met name de nood hoog is bij groepen als starters, jonge mensen, senioren, kortom bij degenen bij wie de financiële ruimte zijn beperkingen kent. GroenLinks/PvdA wil daar een eind aan maken. De gemeente moet weer de regie in handen nemen van het woningbeleid en zelf ervoor zorgen dat er gebouwd wordt naar de werkelijke behoefte in plaats van gefocust te zijn op winstgevendheid.
Naast het traditioneel bouwen pleiten wij voor meer creativiteit. Als GroenLinks/PvdA een wethouder kan leveren, dan staan wij erop dat er anderhalf jaar ná de verkiezingen honderden tijdelijke woningen gerealiseerd zijn op percelen die sowieso in de toekomst voor woningbouw bestemd zijn. We praten over mooie, gedeeltelijk vaak houten woningen die 5 tot 15 jaar blijven staan. Komen er permanente woningen dan zijn de bewoners van de tijdelijke huizen de eersten die voor huur of koop in aanmerking komen.
Wat de permanente woningbouw betreft hebben we forse ambities. 1.000 woningen in vier jaar tijd waarvan minimaal 700 in de sociale huur, goedkope koop of seniorenwoningen. Met koopgarantwoningen zorgen wij dat er ook woningen onder de 3 ton en appartementen onder de 2 ton verkocht kunnen worden.
Creativiteit, ook met bestaande bouw, het splitsen van huizen zou een stuk gemakkelijker gemaakt moeten worden. We pleiten voor een soepeler beleid voor mantelzorgwoningen die ook na de mantelzorgsituatie bewoond zouden kunnen worden. Dit zorgt voor een betere doorstroming waar starters op hun beurt weer bij gebaat zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Duurzaamheid
Woningbouw is belangrijk, iedereen heeft recht op een fijn plekje. Maar om een fijn plekje fijn te houden moeten we ook andere uitdagingen te lijf gaan. Corona en nu Oekraïne laten zien hoe kwetsbaar we zijn en dat veiligheid, welvaart en stabiliteit niet zo vanzelfsprekend zijn. We moeten daarom zo snel mogelijk af van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, vandaar onze dringende oproep dat de gemeente in 2040 daadwerkelijk klimaatneutraal is.

Armoede
De huidige crisis en de daarmee gepaard gaande sancties laten ons niet onberoerd. Energiearmoede is nu al een groot probleem en wordt helaas waarschijnlijk alleen maar groter. GroenLinks/PvdA heeft een groot sociaal hart, niemand mag hieraan onderdoor gaan. Via de energietransitie willen we de energierekening drukken en tegelijkertijd zetten we alles op alles om het leven een beetje betaalbaar te houden, vooral ook voor de minst draagkrachtigen.

Op 14, 15 of 16 maart kunnen we laten zien hoe we onze kostbare vrijheid op prijs stellen!