GroenLinks/PvdA stemt in met eerste begroting nieuwe coalitie

De hoge energierekening en inflatie leiden op dit moment bij veel gezinnen en studenten in onze gemeente tot stress. De gemeente heeft daar oog voor en reserveerde een budget van €700.000 om bij te springen waar nodig. Een heel goede ontwikkeling, vindt GroenLinks/PvdA. Daarnaast is het goed als de gemeente ook open staat voor particuliere initiatieven en deze hulp biedt waar nodig.

Een gemeente kan en hoeft ook niet alle problemen op te lossen. Vaak ontstaan in tijden van nood – en dat is deze tijd voor veel gezinnen en studenten – de meest creatieve en goede ideeën. In de laatste vergadering van de gemeenteraad vroeg GroenLinks/PvdA het College daar oog voor te hebben en deze te steunen waar mogelijk.

Motie
Fractievoorzitter Adriaan van der Maarel verwees daarbij in de vergadering naar initiatieven elders in het land op het gebied van bij voorbeeld menstruatiearmoede en deelkastjes, waar mensen anoniem eten uit kunnen halen die er door anderen is ingezet. Een motie van de drie coalitiepartijen om als gemeente deze initiatieven te faciliteren waar mogelijk, werd door de hele gemeenteraad gesteund.

“Helaas leven we in een tijd waarin we niet alleen te maken hebben met energie armoede, maar ook met menstruatie armoede”, zegt raadslid Keme van Putten, die de motie voorbereidde. “Voor veel vrouwen gaat de menstruatieperiode gepaard met ongemak en pijn, maar ook met schaamte omdat soms de keuze gemaakt moet worden tussen het kopen van eten of kleding of het kopen van menstruatiemiddelen. Wij van Groen Links/PvdA vinden dat niet acceptabel. Het kan niet zo zijn dat je als vrouw daardoor in een isolement komt, omdat je niet naar school, werk of sport kan.”

Last
Menstruatie-armoede beperkt zich niet tot mensen die onder de armoedegrens leven. De financiële positie van studenten is al een aantal jaren bijzonder aan het verslechteren. Keme: “De basisbeurs is weggevallen, de huren worden telkens duurder en dan hebben we nog niet eens over de energiekosten. Gevolg: studenten die aan het einde van de maand de eindjes aan elkaar moeten knopen. Op zo’n moment is iedere vaste uitgave een last.”

In het debat vroeg GroenLinks/PvdA het College verder om inwoners in de gemeente meer te betrekken bij duurzaamheid. Bijvoorbeeld via een energie-coöperatie of werkgroep duurzaamheid. Deze groep zou kunnen nadenken over kleine en grote projecten, zoals zon en wind in de toekomst.

Aan de raadsbrede oproep vaart te maken met woningbouw wordt door wethouder Sam Goossens (GroenLinks/PvdA) al hard gewerkt. Hij werkt aan een Woonvisie en komt binnenkort naar de gemeenteraad met een voorstel voor flexwoningen.