Een lijstje wat GL/PvdA SMG de afgelopen vier jaar bereikt hebben:

 • Alle nieuwbouw bij Kentalis minimaal 20% goedkope koopwoningen en 20% sociale huur;
 • Versterking ecologische hoofdstructuur rondom de Dommel;
 • 1,4 miljoen extra voor de bouw van sociale huurwoningen en vervanging voor basisschool de Bolster;
 • Verduurzaming gemeentelijkvastgoed (inclusief de sportverenigingen);
 • Omgevingsdialogen gerealiseerd bij verschillende nieuwe projecten en de belangen behartigd van mensen die niet gehoor zijn/worden bij lopende projecten;
 • Afdwingen van een participatiebeleid;
 • Een nieuwe op te stellen visie voor het buitengebied waardoor er meer ruimte komt voor natuur;
 • Onderzoek naar de mogelijkheid voor warmtenetten voor duurzame en goedkopere collectieve energiegebruik;
 • Versterking van het armoedebeleid;
 • Bevriezen toeristenbelasting n.a.v. onbehoorlijke communicatie vanuit de gemeente richting ondernemers;
 • Aandacht gevraagd voor alternatieve vormen van woningbouw en woningbouw voor doelgroepen zoals starters en senioren.