Sam Goossens

Wethouder + 3e
loco-burgemeester

Volkshuisvesting
Duurzaamheid en energietransitie
Natuur & Landschap
Afval
Grondexploitaties
Communicatiebeleid
Inwonerparticipatie en initiatieven