PERSBERICHT 12 januari 2022

Sam Goossens gaat de kar trekken voor GroenLinks/PvdA in Sint-Michielsgestel

De leden van GroenLinks/PvdA Sint-Michielsgestel hebben dinsdagavond 11 januari in een algemene ledenvergadering Sam Goossens aangewezen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dit is de eerste keer dat beide partijen met één lijst aan de verkiezingen meedoen. Goossens zit op dit moment voor GroenLinks in de gemeenteraad en heeft inmiddels zijn sporen verdiend. Hij is enthousiast, gedreven, communiceert gemakkelijk en is niet bang om lastige onderwerpen aan de orde te stellen. Sociaal en groen, met een grote focus op woningbouw is de drive bij zijn werk.

Nummer twee op de lijst is Adriaan van der Maarel, die op dit moment in de raad zit voor de PvdA. Ook voor Van der Maarel zijn sociaal en groen wezenlijk, zowel persoonlijk als in zijn werk als raadslid. Eenzaamheid en armoede, voorbeelden van thema’s waar hij verontwaardigd over is. Hij zal de komende jaren er alles aan doen om de mensen die ermee te maken hebben, de helpende hand te bieden. Verder wil hij ervoor zorgen dat onze inwoners veel directer worden betrokken bij het bedenken en uitwerken van plannen in onze gemeente.

Keme van Putten staat op de derde plaats op de lijst. Zij is al 20 jaar actief voor de PvdA en is lid van het interim-bestuur van GroenLinks/PvdA Sint-Michielsgestel. Zij gaat kleur brengen in de Gestelse politiek en gaat knokken voor voldoende betaalbare woonruimte voor jongeren, voor een goede jeugdzorg en ook zij gaat zich bezighouden met het terugdringen van armoede in de gemeente.

Op de lange lijst staat Mechteld van Weert op de vierde plaats. In Sint-Michielsgestel is zij geen onbekende, gezien haar lange staat van dienst als vrijwilliger voor o.a. de EHBO, Jong Nederland en Mini-Gestel. Zij is verpleegkundige in de thuiszorg, die ervaring wil zij nu inzetten voor haar politieke werk: de thuiszorg en de jeugdzorg, en wil dat de inwoner centraal komt te staan bij het gemeentelijke beleid.

Op de rest van de lijst staan mensen uit de gehele gemeente Sint-Michielsgestel, waardoor de belangen van iedereen, uit welk dorp dan ook, goed behartigd worden. Daarnaast heeft GroenLinks/PvdA het voordeel dat zij kan profiteren van een smak aan ervaring en perspectief vanuit en met de provinciale en landelijke politiek.

In de algemene ledenvergadering is ook het verkiezingsprogramma besproken dat de naam Doe-programma heeft gekregen. Opvallende punten daarin zijn dat GroenLinks/PvdA de huidige natuur wil uitbreiden en verbindingen tussen verschillende natuurgebieden tot stand wil brengen. In alle bebouwde kommen krijgen voetgangers en fietsers voorrang en geldt voor gemotoriseerd verkeer een maximumsnelheid van 30 km. De hoeveelheid sociale woningbouw moet aanzienlijk omhoog en de gemeente moet wat GroenLinks/PvdA betreft de oren niet meer te veel laten hangen naar slimme projectontwikkelaars. Burgers moeten meer dan ooit meepraten over ontwikkelingen in de dorpen, zonder dat de plannen zijn dichtgetimmerd. Er wordt met vaart werk gemaakt van de energietransitie.

De politiek is er voor de burgers, alles waar GroenLinks/PvdA voor staat is dus in het belang van die burgers. In een zeer leesbaar Doe-programma staat wat er de komende jaren dringend gedaan moet worden om van Sint-Michielsgestel werkelijk een sociale en groene gemeente te maken. Dat programma is zo spoedig mogelijk te lezen via de websites van GroenLinks en PvdA.