Ouderen en mensen met een beperking, psychische of psychosociale problemen kunnen door de gemeente worden ondersteund met bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. De gemeente mag gedeeltelijk bepalen hoe ze de wet (WMO) uitvoert. Omdat Den Haag niet voldoende geld beschikbaar stelt, komen gemeenten in de knel, ook Sint-Michielsgestel. Dat kan wat GroenLinks/PvdA betreft nooit de reden zijn om mensen in de kou te laten staan. Maar het gebeurt wel omdat de gemeente de wet als uitgangspunt neemt en zich niet echt verdiept in de behoefte van kwetsbare ouderen.

GroenLinks/PvdA draait het om en knokt daar al voor sinds de wet in 2015 van kracht werd: de zorgvraag komt eerst en dan pas het zorgstelsel. Als er geld te kort is, zal de gemeente allereerst de meest kwetsbare ouderen moeten helpen! Daarnaast worden de minder kwetsbaren zo goed mogelijk ondersteund.

Voor GroenLinks/PvdA houdt Mechteld van Weert zich volop bezig met ouderenzorg. Ze zet zich graag in voor anderen, bijvoorbeeld bij (voormalig) Jong Nederland, Mini-Gestel en de EHBO. Daar zag ze hoe de gemeente dingen vaak niet echt handig aanpakte. Mechteld werkt als verpleegkundige in de thuiszorg in Schijndel waar ze Wmo-taken uitvoert voor Meierijstad. Dus ze kent de praktijk. Als voormalig manager in de gehandicaptenzorg zag ze ook hoe beleid soms flink kan botsen met dagelijkse praktijk. Haar ervaring wil ze inzetten als raadslid voor GroenLinks/PvdA. Haar idealen zijn: zorg goed voor mensen en voor de aarde!

De menselijke maat is van groot belang: niet het zorgstelsel, de persoonlijke behoefte aan zorg hoort voorop te staan,” aldus Mechteld. “Hulp, zorg en advies moeten laagdrempelig en dichtbij zijn. Vandaar dat ik vind dat Zorgteams in de verschillende gemeenschapshuizen een goed idee is, waar nodig moeten die verder worden versterkt”.

GroenLinks/PvdA vindt het van belang dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en menswaardig in hun buurt en dorp moeten kunnen blijven wonen. Dat vraagt wel om een

goed netwerkt van mantel- en professionele verzorgers. We organiseren steun voor mantelzorgers in onze gemeente om hen te helpen waar nodig en gewenst.

Ook willen wij dat er in alle dorpen voldoende seniorenwoningen komen. Het moet bijvoorbeeld een stuk gemakkelijker worden om huizen te splitsen. En we moeten zo bouwen dat zorg en wonen beter samengaan. We pleiten ook voor een soepeler beleid voor mantelzorgwoningen. Dit zorgt voor een betere doorstroming waar starters op hun beurt weer bij gebaat zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten.