Goed voor de inwoners, goed voor de dorpen

Samen met PPA en CDA heeft GroenLinks/PvdA de afgelopen weken een bestuursakkoord op hoofdlijnen onderhandeld. Veel van de plannen en ideeën van GroenLinks/PvdA zijn mede de leidraad geworden voor het beleid van de komende vier jaar. Alle reden om meer dan tevreden te zijn en vorige week donderdag is het akkoord gepresenteerd aan de Gemeenteraad.

Punten die voor ons van groot belang zijn vinden we terug in dit bestuursakkoord. Een vooruitstrevend bouwbeleid bijvoorbeeld met meer aandacht dan ooit voor sociale woningbouw. Een fors accent op duurzaamheid, we gaan er werk van maken, en dat is nodig. Armoede in onze gemeente, het is een groeiend probleem, (inmiddels) ook bij mensen met een betaalde baan. We willen concrete maatregelen gaan nemen en er ruimhartig mee omgaan. Verkeersveiligheid, alle dorpen hebben ermee te maken, ook hier gaan we de handen uit de mouwen steken en met name meer aandacht schenken aan het langzame verkeer, voetgangers en fietsers. En zoals we in onze verkiezingscampagne hebben beloofd: ja, we worden ook groener! Dat hoorde toch wel bij de belangrijke onderwerpen die we graag terug wilden zien in de plannen van dit nieuwe college.

Verzilveren

Hebben we alles wat we zo graag willen, kunnen verzilveren? Nee, niet alles, maar wel boven verwachting veel, vinden we. Hier en daar was het geven en nemen, zoals dat bij onderhandelingen gaat. Maar zoals gezegd, we zijn meer dan tevreden en gaan opgeladen en met veel moed aan de slag.

Bij de presentatie waren de oppositiepartijen soms lovend, soms zeer kritisch. Er kwamen van veel kanten stevige vragen op de formateur, Peter Raaijmakers, af. Er was bij sommigen ook twijfel over de haalbaarheid van de ambitieuze plannen. De uitwerking in een concreet uitvoeringsprogramma voor de zomer zal ongetwijfeld meer duidelijkheid verschaffen.

Beweging

We zijn blij met de kritische noten, het is goed dat deze eerste beleidsaanzet nu al beweging veroorzaakt. Wij zien dit akkoord niet als eenrichtingsverkeer, we willen de andere partijen niet zien als onze tegenstanders, integendeel, we hebben elkaar hard genoeg nodig om alle plannen te verwezenlijken en ze daar waar nodig te beter te maken. Samendoen, samen denken, samen sturen, dat is wat we met dit College graag willen. Samen met alle partijen, samen met de inwoners. Zo komen we ver!