Een uitbreiding van basisschool de Fonkel en de start van het proces voor nieuwbouw van het Elde College in Sint-Michielstel. De gemeenteraad sloeg vorige week twee vliegen in een klap. Een goede ontwikkeling, vindt GroenLinks/PvdA, want de investeringen in beide scholen zijn hard nodig.

De Fonkel is een bloeiende basisschool in Den Dungen. Al jaren kampt de school met ruimtetekort door het grote aantal leerlingen. Eerder werden daarom al tijdelijke units geplaatst. Nu stemde de gemeenteraad in met definitieve uitbreiding van de school. Deze zou volgend jaar na de zomer al gerealiseerd moeten zijn.

Duurzaam
De school heeft ook plannen om zelf duurzame energie op te wekken met zonnepanelen. De regels schrijven voor dat eventuele winsten daarop naar de gemeente worden overgemaakt. Fractievoorzitter Adriaan van der Maarel van GroenLinks/PvdA vroeg wethouder Peter Raaijmakers daar ruimhartig mee om te gaan. ‘We moeten het opwekken van duurzame energie in onze gemeente zo veel mogelijk stimuleren. Dus ook in dit geval. En wellicht kunnen winsten uit teveel opgewekte zonne-energie in andere duurzame maatregelen worden geïnvesteerd.’ De wethouder gaf aan hier naar te kijken bij het maken van vervolgafspraken.

Het Elde College heeft na de raadsvergadering van vorige week budget om de plannen voor de nieuwbouw verder te onderzoeken en uit te werken. De locatie in Gestel is dringend aan nieuwbouw toe en GroenLinks/PvdA vindt net als andere partijen dat het belangrijk is dat een dergelijke voorziening in de gemeente blijft. De daadwerkelijke bouw van een nieuw gebouw zal niet eerder dan 2024 starten.

Flexwoningen
GroenLinks/PvdA stemde in de raadsvergadering ook in met een voorstel van GroenLinks/PvdA-wethouder Sam Goossens om flexwoningen niet voor 10 maar waar mogelijk en wenselijk voor 15 jaar te laten staan. Daarmee kunnen onze eigen inwoners langer in een dergelijke woning blijven en wordt voor de woningcorporaties de exploitatie van deze woningen goedkoper. Het is van belang dat we in onze gemeente snel meer woningen realiseren om aan de vraag te voldoen.
De flexwoningen zijn tegenwoordig kwalitatief zo goed, dat ze tot wel 45 jaar mee kunnen. Iedere locatie blijft nu dus tot maximaal 15 jaar beschikbaar, waarna de flexwoningen nog één of twee keer verplaatst kunnen worden. Verder blijft het betrekken van omwonenden bij nieuwe projecten van groot belang, aldus wethouder Goossens.

De wethouder verzekerde de gemeenteraad dat de realisatie van flexwoningen niet ten koste zal gaan van reguliere woningbouw. Deze bestuursperiode wil het College bij alle plannen die nu nog op de plank liggen een schop in de grond steken. ‘En we willen een inhaalslag maken op het gebied van woningbouw voor starters en senioren en met sociale huurwoningen door nog meer plannen toe te voegen. Zo geven we invulling aan het Bestuursakkoord, waarin we hebben afgesproken om te versnellen met woningbouw’, aldus Goossens.