Snel meer duurzame energie en nieuwe woningen

Met de plannen voor zon op land en de bouwprojecten in Gemonde, Sint-Michielsgestel en Den Dungen maakt het College van Burgemeester en Wethouders vaart met de uitvoering van het eigen bestuursakkoord. De fractie GroenLinks/PvdA in de Gemeenteraad is blij met de ambitieuze plannen.

Onze eigen wethouder Sam Goossens werkt voortvarend aan enkele plannen die binnen de coalitie en in de regio zijn afgesproken. Eerder kondigde hij al aan dat de eerste betaalbare flexwoningen in de gemeente worden geplaatst, dat moeten er de komende maanden nog meer worden.

Om de doelen voor duurzame energie in de gemeente en de regio te halen, heeft de wethouder een plan voor meerdere zonnevelden in de gemeente ontwikkeld, in totaal 24,4ha. Eerder werden er afspraken gemaakt over waar deze aan moeten voldoen, bij voorbeeld wat betreft inpassing en aandacht voor ecologie. De vier projecten voldoen daar aan en dus wil Goossens vaart maken.

Zorgvuldigheid

Dat wil de GroenLinks/PvdA fractie ook: ‘Maar wij vinden ook dat we de tijd moeten nemen om bij de ontwikkeling van de eerste projecten goed te evalueren hoe de gesprekken met de omgeving zijn verlopen’, aldus fractievoorzitter Adriaan van der Maarel. ‘Die ervaringen kunnen we meenemen naar de volgende projecten. Zorgvuldigheid staat voorop.’ Een motie met deze strekking werd onlangs in de gemeenteraadsvergadering aangenomen. Pas na een zorgvuldige omgevingsdialoog krijgen de parken een vergunning. De daadwerkelijke bouw van de zonneparken gaat nog enkele jaren duren.

Vaart met woningbouw

Op 23 november behandelt de gemeenteraad het voorstel om op de voormalige locatie van de Huif in Gestel totaal 39 woningen te bouwen. Een belangrijke bijdrage aan de groei van het aantal woningen in de gemeente en vooral het aantal betaalbare woningen voor jongeren, ouderen en gezinnen. Vorige maand stemde ook GroenLinks/PvdA in met de bouw van een nieuw wijkje in Gemonde, waar na jaren stilstand eindelijk weer gebouwd kan worden. En ook Wonen op de Donk in Den Dungen komt dichterbij. Dit College maakt vaart!

Bibliotheek

Vorige week werd de begroting voor 2024 vastgesteld door de raad. Dorpsgoed, CDA en GroenLinks/PvdA dienden samen een motie in om te kijken of de bibliotheek de komende jaren meer geld kan krijgen om belangrijke taken zoals het stimuleren van lezen op scholen en het helpen van mensen die niet of slecht kunnen lezen beter op te pakken. De motie kreeg een meerderheid, zodat de wethouder Van Druenen hiermee aan de slag gaat.