GroenLinks/PvdA wijst op kansen voor verbetering

Om mensen die te maken hebben met schulden of armoede op tijd te kunnen helpen, moet de gemeente ze actief opzoeken. GroenLinks/PvdA vraagt zich af of de gemeente Sint-Michielsgestel dit wel voldoende oppakt. Daarom hebben we vragen gesteld.

De gemeente is verplicht inwoners met problematische schulden te ondersteunen. Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening gewijzigd. Die wet regelt dat een aantal schuldeisers signalen van betalingsachterstanden mogen doorgeven aan de gemeente. Zo krijgt de gemeente eerder zicht op inwoners die het risico lopen op grote schulden en kan zij deze mensen proactief benaderen voor hulp.

Actief

Op basis van landelijke cijfers schatten wij dat er tussen de 800 en 1100 huishoudens in onze gemeente worstelen met problematische schulden. Waarbij het gemiddeld vijf jaar duurt voordat mensen zélf aan de bel trekken. Daarom pleiten wij ervoor dat de gemeente mensen actief moet ondersteunen en proactief moet benaderen. Om meervoudige schuldenproblematiek te voorkomen moet de gemeente inwoners met risicoschulden in een vroeg stadium hulp te bieden, om zo erger te voorkomen.

Wij hebben signalen opgevangen dat de gemeente de afgelopen twee jaar maar enkele mensen heeft geholpen en dat vinden wij veel te weinig!

In Sint-Michielsgestel is het gemiddelde inkomen relatief hoog. Maar er zijn veel gezinnen die grote moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat heeft een groot effect op volwassenen, maar zeker op kinderen en hun ontwikkeling. Dagelijks worstelt een grote groep inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel met armoede en schulden. GroenLinks/PvdA zet in op een eerlijk Sint-Michielsgestel. We zorgen dat mensen zichzelf kunnen onderhouden en bieden ruimte voor ieders talent. Voor een gemeente waar het niet uitmaakt of je in Gestel, Den Dungen, Berlicum of Gemonde woont of welke gender of culturele achtergrond je hebt. Daarom is het belangrijk dat er in Sint-Michielsgestel geen ieder-voor-zich-gedrag heerst. We gaan daarom armoede en schulden bestrijden. Het wegwerken van ongelijkheid heeft voorrang.

Regie

De Rekenkamercommissie van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft in 2020 een waardevol rapport gepubliceerd over het armoedebeleid in de gemeente. Belangrijke conclusies waren dat de gemeente meer regie moet nemen in het armoedebeleid en mensen die mogelijk hulp nodig hebben actiever moeten worden benaderd.

In de gemeente zijn veel organisaties actief die een rol kunnen spelen in het signaleren van eventuele problemen bij gezinnen. De gemeente moet zorgen voor een goede regie en afstemming tussen deze organisaties voor het signaleren van problemen en bieden van de juiste ondersteuning. Want iedereen die ooit met armoede heeft geworsteld, weet hoe duur het is om arm te zijn.

Voor een overzicht van onze schriftelijke vragen of wil je verder lezen wat wij voor de gemeenschap willen doen? Check dan www.groenlinks-pvda-gestel.nl of bel 06-13095737