Wat hebben we bereikt afgelopen 4 jaar

Een lijstje wat GL/PvdA SMG de afgelopen vier jaar bereikt hebben: Alle nieuwbouw bij Kentalis minimaal 20% goedkope koopwoningen en 20% sociale huur; Versterking ecologische hoofdstructuur rondom de Dommel; 1,4 miljoen extra voor de bouw van sociale huurwoningen en...
Zo pakt GroenLinks/PvdA de wooncrisis aan

Zo pakt GroenLinks/PvdA de wooncrisis aan

In Sint-Michielsgestel heeft de gemeente het woningbouwbeleid aan projectontwikkelaars en de vrije markt overgelaten. Met als gevolg dat met name de nood hoog is bij groepen als starters, jonge mensen, senioren, kortom bij degenen bij wie de financiële ruimte zijn...
GroenLinks/PvdA over het meedenken en meepraten van burgers

GroenLinks/PvdA over het meedenken en meepraten van burgers

Het moet beter, sneller en meer! Iedereen die belang heeft bij of geraakt wordt door nieuwe projecten of ontwikkelingen in onze dorpen, moet op tijd mee kunnen denken en praten. Dat lijkt heel normaal anno 2022. Toch gebeurt het nog te weinig. GroenLinks/PvdA vraagt...

Woningbouw

Zo pakken we de wooncrisis aan – In vier jaar tijd 1000 woningen erbij in de gehele gemeente Sint-Michielsgestel.- Per dorp wordt er geïnventariseerd wat de behoeften van de inwoner zijn.- Daarover gaan we met de inwoners open in gesprek, ook over de mogelijke...