Extra stimulans voor inwoners om energie te besparen

Extra stimulans voor inwoners om energie te besparen

GroenLinks/PvdA blij met komst duurzaamheidslening GroenLinks/PvdA heeft in de laatste raadsvergadering volmondig ingestemd met de  duurzaamheidslening voor inwoners, stichtingen, verenigingen en het MKB. Dit geeft een positieve impuls aan de energietransitie en...
Het nieuwe bestuursakkoord

Het nieuwe bestuursakkoord

Goed voor de inwoners, goed voor de dorpen Samen met PPA en CDA heeft GroenLinks/PvdA de afgelopen weken een bestuursakkoord op hoofdlijnen onderhandeld. Veel van de plannen en ideeën van GroenLinks/PvdA zijn mede de leidraad geworden voor het beleid van de komende...

Wat hebben we bereikt afgelopen 4 jaar

Een lijstje wat GL/PvdA SMG de afgelopen vier jaar bereikt hebben: Alle nieuwbouw bij Kentalis minimaal 20% goedkope koopwoningen en 20% sociale huur; Versterking ecologische hoofdstructuur rondom de Dommel; 1,4 miljoen extra voor de bouw van sociale huurwoningen en...