Wonen, bestrijden armoede en duurzaamheid blijven belangrijkste thema’s

GroenLinks/PvdA stemt in met eerste begroting nieuwe coalitie

De hoge energierekening en inflatie leiden op dit moment bij veel gezinnen en studenten in onze gemeente tot stress. De gemeente heeft daar oog voor en reserveerde een budget van €700.000 Read more

Lees meer

Extra stimulans voor inwoners om energie te besparen

GroenLinks/PvdA blij met komst duurzaamheidslening

GroenLinks/PvdA heeft in de laatste raadsvergadering volmondig ingestemd met de  duurzaamheidslening voor inwoners, stichtingen, verenigingen en het MKB. Dit geeft een positieve impuls aan de energietransitie en de gemeente helpt hiermee inwoners om te Read more

Lees meer

Het nieuwe bestuursakkoord

Goed voor de inwoners, goed voor de dorpen

Samen met PPA en CDA heeft GroenLinks/PvdA de afgelopen weken een bestuursakkoord op hoofdlijnen onderhandeld. Veel van de plannen en ideeën van GroenLinks/PvdA zijn mede de leidraad geworden voor het beleid Read more

Lees meer

Wat hebben we bereikt afgelopen 4 jaar

Een lijstje wat GL/PvdA SMG de afgelopen vier jaar bereikt hebben:

  • Alle nieuwbouw bij Kentalis minimaal 20% goedkope koopwoningen en 20% sociale huur;
  • Versterking ecologische hoofdstructuur rondom de Dommel;
  • 1,4 miljoen extra voor de bouw van sociale huurwoningen en Read more
Lees meer

Zo pakt GroenLinks/PvdA de wooncrisis aan

In Sint-Michielsgestel heeft de gemeente het woningbouwbeleid aan projectontwikkelaars en de vrije markt overgelaten. Met als gevolg dat met name de nood hoog is bij groepen als starters, jonge mensen, senioren, kortom bij degenen bij wie de financiële ruimte Read more

Lees meer

GroenLinks/PvdA over het meedenken en meepraten van burgers

Het moet beter, sneller en meer!

Iedereen die belang heeft bij of geraakt wordt door nieuwe projecten of ontwikkelingen in onze dorpen, moet op tijd mee kunnen denken en praten. Dat lijkt heel normaal anno 2022. Toch gebeurt het Read more

Lees meer

Woningbouw

Zo pakken we de wooncrisis aan

– In vier jaar tijd 1000 woningen erbij in de gehele gemeente Sint-Michielsgestel.– Per dorp wordt er geïnventariseerd wat de behoeften van de inwoner zijn.– Daarover gaan we met de inwoners open in Read more

Lees meer

Extra aandacht voor jeugd en onderwijs, juist nu hard nodig, vindt GroenLinks/PvdA

De pandemie heeft kinderen en gezinnen zwaar onder druk gezet. De vele lockdowns en verplichte quarantaines kwamen bij beiden hard aan. Sommige ouders verloren hun baan, er waren ondernemers die hun zaak moesten sluiten. In veel gezinnen heeft dat Read more

Lees meer