Motie armoede

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, in openbare vergadering bijeen op 3 november 2022.

Ter bespreking van agendapunt 7: Begroting 2023 en Meerjarenbegroting:

Constaterende dat:                                                                                                              

  • We helaas leven in een tijd waarin we te maken hebben met armoede, die op Read more
Lees meer