Motie armoede

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, in openbare vergadering bijeen op 3 november 2022. Ter bespreking van agendapunt 7: Begroting 2023 en Meerjarenbegroting: Constaterende dat:...