GroenLinks/PvdA over regionaal beleidsplan:

De jeugdzorg in de gemeente Sint-Michielsgestel is goed geregeld. Veel jongeren en hun omgeving kringen de hulp die nodig is, al moeten ze daar soms even op wachten. Dit niveau vasthouden en waar mogelijk verder verbeteren is voor GroenLinks/PvdA van groot belang.

Het is daarom goed dat de gemeenteraad vorige week donderdag uitgebreid stil stond bij het Regionaal Beleidsprogramma Jeugdhulp 2024-2028. ‘Het sociaal welbevinden van onze jeugd is de laatste jaren onder druk komen te staan’, aldus Keme van Putten van GroenLinks/PvdA. ‘Veel jongeren ondervinden thuis problemen en dan is er ook de  prestatiedruk op school en het sportveld. Goede jeugdzorg zorgt ervoor dat onze jongeren de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en meedraaien in de maatschappij’

Scherper

Een beleidsplan helpt geen jongeren, maar zorgt er wel dat de juiste dingen worden gedaan. En juist daar mag het wat betreft de fractie van GroenLinks/PvdA nog iets scherper. ‘Het is niet altijd duidelijk of in regionaal verband de doelen die worden gesteld ook worden gehaald. En als ze dat niet gebeurt, waar dat dan aan ligt. Bij de verdere uitwerking van de plannen moet dat duidelijker worden opgeschreven’, vindt Keme.

In de gemeente is een Adviesraad Sociaal Domein actief, die de plannen heeft bekeken. Zij constateert ook dat hulp rond meervoudige kind problematiek onvoldoende is ontwikkeld. En blijven investeren in preventie en vroeg signalering is van belang om eventuele problemen zo snel mogelijk te kunnen aanpakken en erger te voorkomen.

Wethouder Peter Raaijmakers zegde toe de adviezen van de Adviesraad en de gemeenteraad mee te nemen bij de uitwerking van het beleidsplan naar een uitvoeringsplan.

Mét jongeren

Verder steunde GroenLinks/PvdA van harte de oproep van Fractie SMG om een lokale jeugdraad op te richten. Deze moet ervoor gaan zorgden dat we niet langer alleen over, maar juist ook mét jongeren praten. Keme: ‘Wij dienden eerder al een motie in die opriep om kwetsbare groepen direct te betrekken bij beleid van de gemeente dat over hen gaat. Daar sluit dit mooi op aan.’